Informationsmöte friskola

Arbetsgruppen har haft ett möte angående etablering av friskola i Risögrund. Flera olika alternativ diskuterades, information om hur friskolors verksamhet bedrivs erhölls av extern representant. Arbetsgruppen beslutade om att ta fram en enkät som kommer att gå ut till föräldrar med barn i skolan samt förskolorna i Risögrund och Karlsborg.

Share |

Nyheter

 • Öppet möte om skolans framtid

  2011-06-09

  Arbetsgruppen för Risögrunds skola sammankallar till möte om skolans framtid. Torsdag den 16:e Juni kl 19:00 i Risögrunds gymnastiksal (Folkets Hus). Arbetsgruppen för skolan samt representanter från Norrskenets friskola informerar om friskola i Risögrund.

 • Enkäten är nu ute

  2011-05-23

  Under måndagen den 23 Maj distribueras enkäten till alla barn i skolan samt förskolorna i Risögrund och Karlsborg.

 • Beslut fattat i kommunstyrelsen

  2011-05-23

  Kommunstyrelsen beslutade idag att lägga ner Risögrund, Gammelgården och Pålänges skolor. Ytterbyns skolan får leva vidare. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet den 7 juni.

 • Arbetsgruppens möte

  2011-05-19

  Dagens möte berörde till stor del framtagandet av enkäten som kommer att göras tillgänglig under vecka 21. Mer information om enkäten kommer inom kort.

 • Arbetsgruppens första sammanträde

  2011-05-04

  Arbetsgruppens för Skolan i Risön har nu samlats första gången och sammanställt några punkter till remissvaret.

rss