Skolans arbetsgrupp

Arbetsgruppen bildades den 3/5 på mötet om den nya skolstrukturen, arbetsgruppen skall arbeta med ett remissvar till Kalix kommun angående förslaget till den nya skolstrukturen. Arbetsgruppen fick även uppdrag av mötet att undersöka möjligheterna med friskola i Risögrund om besultet blir nedläggning av skolan.


Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen för skolan?

Fyll i nedanstående formulär eller ta direkt kontakt med någon av personerna i arbetsgruppen. Du kan även e-posta till arbetsgruppen@risogrund.se.

Arbetsgruppen

  • Gunnar Johansson
  • Stefan Brännmark
  • Andreas Johansson
  • Magnus Brännmark
  • Anders Berggren
  • Maria Johansson
  • Tommy Barsk
  • Nicklas Johansson
  • Elisabeth Johansson
  • Anna Karin Sundkvist
Share |

Kontakta oss

Kontakta oss.