Information

Etablering av friskola i Risögrund?

Bakgrund

I den nya skolutredning som Kalix kommun presenterat föreslås en nedläggning av Risögrunds F-6 skola där förslaget innebär att eleverna bussas till Näsbyns F-6 skola. Beslutet är fattat i Barn- och grundskolenämnden, slutgiltigt beslut av detta förslag tas av kommunfullmäktige den 7 juni 2011.

Åtgärder

Under ett öppet möte den 3 maj 2011 i Risögrund bildades en arbetsgrupp för att arbeta fram ett remissvar till den nya skolutredningen. Arbetsgruppen fick även i uppdrag undersöka möjligheterna till en etablering av en friskola om beslut om nedläggning av skolan tas av kommunfullmäktige.

Undersökning friskola

Syftet med denna undersökning är att ta reda på intresset av att etablera en friskola i Risögrund bland föräldrar till elever i skolan samt förskolan. De två huvudlinjerna som idag finns är att en befintlig friskola startar verksamhet i Risögrund eller att en förening bildas med mål att starta en ny friskola.

Arbetsgruppen går ut med en enkät för att få ett mer exakt underlag om antalet elever i en eventuell friskola i Risögrund. Vi hoppas att alla tar sig tid och fyller i enkäten.

Vem får svara?

Alla med barn antingen i förskola eller grundskola 1-6 kan svara på enkäten.

Föräldrar med barn i skolan eller förskolan i Risögrund och Karlsborg får enkäten utdelad med tillhörande kod.

Är du förälder med barn som idag inte går i skolan i Risögrund eller förskolorna i Risögrund och Karlsborg men är intresserad av friskola i Risögrund? Då vänder dig till arbetsgruppen för att bli tilldelad en enkät med kod. Arbetsgruppen når du här.

Har du flera barn i förskolan / skolan?

Notera att ni lämnar in en enkät per barn som ni är intresserade av friskola åt, så har ni t.ex två barn blir det två enkäter ni lämnar in.

Svara på enkäten senast tisdagen den 31 Maj 2011!

Share |